Paper Tubes

ผลิตแกนกระดาษสำหรับ
ทุกความต้องการ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
20 - 500 มม.
ความหนา 0.7 - 17 มม.
Paper tubes to match
your requirements:
Dia: 20mm. - 500mm.
Thickness: 0.7mm. - 15mm.

Edge Protectors

กระดาษฉากคุณภาพสูง
สำหรับเพิ่มความแข็งแรง
ให้บรรจุภัณฑ์
High-quality edge protectors
for added strength and
protection against
impact damage.

Kraft Papers

ม้วนกระดาษคราฟท์
ทุกชนิด
Kraft paper in
jumbo rolls.

Slitting Service

บริการตัดกระดาษคราฟท์
ตามความกว้างที่ลูกค้าต้องการ
Slitting service to match
your width requirement.

Design Service

บริการออกแบบและผลิตงานพิมพ์
บนแกนกระดาษ เพื่อเพิ่มมูลค่า
แบรนด์สินค้า
Logotype printing service on inside
and outside tube walls for added
distinction to your products.

Textile / Fabric /
Non-woven

แกนกระดาษสำหรับกลุ่ม
ลูกค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ที่ต้องการรายละเอียดเฉพาะ
สอดคล้องกับการใช้งาน
Papertube with customized
details for the Textile Business.

Plastics / Films / Foil /
Flexible Packaging

แกนกระดาษคุณภาพสำหรับงาน
เฟล็กซิเบิล แพคเกจจิ้ง
ที่ต้องการความแข็งแรง
และขนาดที่หลากหลาย
Papertube for many plastic
packaging industries requiring
high consistency and sizing capability.

Metal

สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
แกนกระดาษขนาดใหญ่คุณภาพสูง
จะช่วยปกป้องสินค้าของท่าน
ตลอดการใช้งาน
Large-sized, extra strong papertube
for rolled steel bars.

Paper Mill

แกนกระดาษสำหรับอุตสาหกรรม
ผลิตกระดาษทุกชนิด
Papertube for every weight and
length requirement in paper-roll
production.

Adhesive Tape /
Label

สำหรับกลุ่มผู้ผลิตเทปและฉลาก
แกนกระดาษสามารถสร้าง
ความโดดเด่นด้วยงานพิมพ์ภายใน
Papertube with on-skin printed
logotype for adhesive tape and
label businesses.

Special Applications

การเพิ่มความแข็งแรงภายใน
บรรจุภัณฑ์ด้วยแกนกระดาษ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
Papertube for greater loading
bearing of boxes — to help
reduce cost and increase
twarehouse management efficiency.

Quality
Assurance

เรามีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
ด้วยมาตรฐานระดับสากล
Our products are made to high quality
and international specifications.
ISO 9001 : 2015 CertificateISO 9001 : 2015 Certificate

Special Know-how
& Technology

เรามีการพัฒนาเทคนิคและปรับปรุง
เครื่องจักรให้ทันสมัย เพื่อรองรับ
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ของลูกค้าอยู่เสมอ
Continual technical upgrades and
process refinements ensure our ability
to always meet the innovative demands
of your products and business.

Reliability

ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นหนึ่งใน
บทพิสูจน์ว่า เราให้ความสำคัญ
กับการเป็นคู่ค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ลูกค้าของเราก้าวไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นใจ
Over the decades, we have proved
our ability to establish fruitful and
enduring partnerships with our customers,
moving with them toward future growth.
 
1972
เริ่มต้นกิจการจากการผลิตโครงไม้
สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ในนาม หจก.เท็กซ์ไทล์ อุตสาหกรรม
ตั้งอยู่บริเวณถนนพระรามสี่
Produces wooden frames
for the textile industry,
operating from a small
factory on Rama-4 Road.
 
1973
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ที่เห็นว่าธุรกิจมีโอกาสเติบโต
จึงได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่บางนา
Our manufacturing base moves to
spacious grounds in the district
of Bangna, on the outskirts of Bangkok.
 
1977
เริ่มผลิต แกนกระดาษ
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ถูกนำมาทดแทนโครงไม้
Begins production of paper cores
to replace wooden frames.
 
1992
จดทะเบียน เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ไทยวราพร เปเปอร์ จำกัด
อย่างเป็นทางการ
Officially registered as
THAIVARAPORN PAPER CO.,LTD.
 
1994 - 2011
ขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง
More machinery lines installed
to expand our production capacity.
 
2012 - Present
พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร
ให้สามารถรองรับความต้องการ
ของลูกค้าได้เต็มศักยภาพ
Major technological and efficiency
upgrades to ensure the highest
capabilities to meet the needs
of our clients.